Energieffektivisering

Många fastighetsägare vill minska energiförbrukningen och sänka elkostnaderna men vet inte riktigt hur de ska göra och var de ska börja. En bra start är att göra en energiinventering i fastigheten för att identifiera problemområden och få tips på hållbara och framtidssäkra lösningar. Det är bra för både miljön och plånboken. Vi kallar det energieffektivisering.

Vill du minska din elförbrukning?

I många fastigheter sitter gamla och ineffektiva belysningssystem och utrymmen som inte används står upplysta. Det innebär att mycket fastighetsel går till spillo. I snitt kostar elektriciteten i en fastighet 100 kronor per kvadratmeter och år. Belysningen står för en fjärdedel av detta. Med energieffektiv belysning och modern fjärrstyrning kan du minska fastighetens förbrukning med upp till 90 procent. Om du funderar på hur du skulle kunna effektivisera och optimera energianvändningen i din fastighet, kontakta oss!

Varför välja Sörens El?

Vi hjälper dig med både energianalyser och energimätningar samt säkerställer installation av eventuell ny belysning. Självklart anpassar vi alltid lösningen efter din fastighets användningsområde, den aktuella miljön och de som vistas i lokalerna.

Så här går processen till
Vi inleder alltid med en energianalys av den aktuella fastigheten för att identifiera möjligheterna för dig som fastighetsägare. I energianalysen går vi tillsammans igenom anläggningen och identifierar vad som kan effektiviseras och förbättras. Analysen består av både lösningsförslag och en livscykelkalkyl och ger en god helhetsbild innan ett eventuellt investeringsbeslut fattas.

Nästa steg är att kartlägga den befintliga anläggningen och sätta oss in i hur lokalerna är avsedda att användas och vilken verksamhet som bedrivs. Vi tar även in önskemål från både verksamhet och förvaltare på hur verksamheten skulle kunna förbättras.

Slutligen kommer vi med förslag på lösningar utifrån helheten i form av belysningsergonomi, energianvändning, underhåll och kvalitet. Att göra en energieffektivisering innebär stora förbättringar av ljusmiljön men ger också tydliga drift- och underhållsfördelar. 

För vilka?

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.

Kontakta oss

Kontakta oss om du är intresserad av att energieffektivisera din fastighet

    Vill du veta mer? Kontakta oss!

    Jon Johansson
    jon.johansson@bravida.se
    Vxl: 0650-54 34 12
    Direkt: 0650-366 31