Entreprenad/Industri

Med vår gedigna erfarenhet och goda kunskap inom branschen tar vi gärna ansvar för elentreprenader vid större nyproduktioner och renoveringar. Vi agerar då som underleverantör till byggföretag, industriföretag och fastighetsförvaltare som behöver en pålitlig partner med expertkompetens inom el.

Helhetsansvar för elarbetet

Som underleverantör tar vi ett helhetsansvar för elarbetet vid exempelvis nybyggnationer eller om- och tillbyggnationer av privata hus, flerfamiljshus, kontorsbyggnader och industrifastigheter.

Varför välja Sörens El?

Att få ansvaret för en elentreprenad är ett stort förtroende. Att agera underleverantör likaså. Sköter inte vi vårt åtagande drabbar det inte bara slutkunden utan även vår uppdragsgivare. 
För oss är det därför självklart att alltid agera professionellt och leverera överenskomna eltjänster av genomgående hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

Så här brukar processen se ut:

1. Uppdragsgivaren skickar ut underlag om projektet och frågar om vi är intresserade att lämna pris på entreprenaden.  

2.  Vi tittar på underlaget, projekterar och lämnar därefter en kalkyl enligt Svensk Standard utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål. 

3.  Om vi får uppdraget deltar vi på ett antal bygg- och projekteringsmöten för att planera projektet och ritar upp hur elen kommer att dras så alla inblandade vet hur resultatet ska bli.

4. Under projektet ansvarar vi för allt elarbete enligt plan och rapporterar löpande till vår uppdragsgivare hur arbetet fortlöper. Eventuella avvikelser rapporteras direkt. 

5. När projektet är slutfört slutredovisar vi vår del av arbetet till uppdragsgivaren.

För vilka?

Byggföretag, industriföretag, fastighetsägare/fastighetsförvaltare, privatpersoner.

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver en pålitlig underleverantör av el

  Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Per-Åke Andersson
  per-ake.andersson@bravida.se
  Vxl: 0650-543 412
  Direkt: 0650-366 34

  Tommy Bergström

  Mathias Norberg

  Rickard Ärlemar

  Jonas Lundquist

  Jonas Lundquist

  Kenneth Högdahl

  Britta Heed

  Nils Widén

  Nils Widén

  Ludvig Berg

  Ludvig Berg