Projektbeskrivning

”Solceller var ett bra sätt för oss att minska elkostnaderna”

Bengt Jakobsson hade funderat på att installera solceller under en längre tid. Anledningen var att huset i Norrbobyn där han och frun bor, värms upp med direktverkande el. Han behövde hitta ett sätt att minska elkostnaden.

– Att dra in vattenburen värme i ett sånt här gammalt hus blir alldeles för kostsamt. Då kändes solceller som ett både bättre och mer kostnadseffektivt alternativ, säger Bengt.

Då solcellsanläggningar är en stor investering med lång livstid var det viktigt för Bengt att anlita en lokal entreprenör på orten. Valet föll på Sörens El som har kontor i både Hudiksvall och Delsbo och till största del verkar i Hälsingland.

– Om det uppstår något problem vill jag kunna ringa och prata med en person som känner till mig och min solcellsanläggning och kan komma hit snabbt, inte bli ett anonymt ärendenummer i en kundsupport på annan ort, säger Bengt.

Bengt kontaktade Sörens El som kom ut och tittade på fastigheten och ställde frågor om behov och önskemål. Därefter återkom de med ett förslag och en offert. Efter några dagars betänketid accepterade Bengt offerten och i mars drog arbetet igång.

– De monterade solpaneler på vårt garage som är 14 meter långt. Totalt är det 48 solceller fördelade på båda sidorna av taket. I normala fall är det två man som sköter montering och installation. Vi hade hela fem killar på plats. Två som gjorde jobbet, två nyanställda som skulle lära sig och en som övervakade det hela. De gjorde jobbet klart på bara 1,5 dag, det tycker jag är imponerande snabbt, säger Bengt.

Garaget står i öst/västlig riktning vilket inte är helt optimalt. Det bästa hade varit om en av sidorna vätte mot söder. Trots det har anläggningen redan nu gett mer än Bengt förväntat sig.

– Vi har kört anläggningen i två månader nu och hittills ser det väldigt bra ut. Min förhoppning är att vi ska kunna minska den totala elkostnaden med ca 30-35 procent. Allt över det ser jag som en bonus, säger Bengt.