Projektbeskrivning

”Solcellerna har fungerat perfekt i drygt fyra år. Vi är så glada att Sörens El kunde hjälpa oss, då vi ville ha en lokal leverantör”.

Bengt och Birgitta Tobiaeson i Delsbo är Sörens Els första solcellskund. De fick sin solcellsanläggning monterad sommaren 2017. Anläggningen producerar drygt 10 000 kilowattimmar per år.

Paret Tobiaeson bor i en tegelvilla om 110 kvm i centrala Delsbo. Huset är byggt 1974. Då fanns inte många alternativ att välja på när det gällde uppvärmning av hus. Det var antingen oljevärmning eller direktverkande el. Direktverkande el var på stark frammarsch, så Bengt och Birgitta valde det till sitt hus. En lösning som fungerade bra i många år.

För ett antal år sedan kom Bengt och Birgitta fram till att de ville byta uppvärmningssystem. När de började titta på olika alternativ tyckte de att bergvärme blev för dyrt, då det skulle kräva att de bytte ut alla elelement och installera ett nytt vattenburet värmesystem i huset.

– En solcellsanläggning blev därför en perfekt och lönsam lösning för oss. Vi kunde behålla våra befintliga elelement, få en lägre investeringskostnad och dessutom sänka våra elkostnader med två tredjedelar, berättar Bengt.

För Bengt och Birgitta var det viktigt med en lokal leverantör. De valde därför att kontakta Sörens El som de anlitat tidigare och kände stort förtroende för.

– Det känns viktigt att ha en leverantör nära till hands om det skulle uppstå något problem. Vi blev Sörens Els allra första solcellskund. Hela processen fungerade väldigt smidigt, från första kontakt till installation och driftsättning. Nu har vi använt anläggningen i drygt fyra år utan några bekymmer. Allt har fungerat bra. Vi är väldigt nöjda, berättar Bengt.   

Anläggningen på Bengt och Birgittas tak täcker en yta om 69 kvm och består av 42 paneler i sydvästlig riktning. Solcellerna producerar drygt 10 000 kilowattimmar per år. Den el de inte förbrukar själva säljer de vidare till elnätet.

– Jag tycker att det fungerar toppen med solceller och hoppas att fler väljer det för klimatets skull. Nu är jag lite sugen på att köpa både en elbil och ett batteri för energilagring. Vi får väl se om jag får med mig maken på mina idéer, säger Birgitta och ler.