Solenergi Ljusdal

SÖKER DU SOLENERGI I LJUSDAL?

Vi är din leverantör av solcellsanläggning i Ljusdals kommun. Vi kan allt inom solenergi, elinstallationer och energi och hjälper dig välja rätt solcellsanläggning som passar storlek på fastighet och användning. Vi installerar din solcellsanläggning och hjälper till med service och drift.

Solen är en gratis energikälla, varför inte nyttja den? När du installerat solpaneler bli du mer oberoende av de stigande elpriserna som de senaste åren stigit med 7-8%. Dina solceller producerar en stor del av ditt elbehov på ditt eget tak.

Den el du inte själv hinner förbruka säljer du till din elleverantör och köper sedan tillbaka då du har behovet.
Sörens El installerar tillsammans med sina partners kompletta solcellsanläggningar helt anpassade efter ditt behov och efter din/dina byggnader. Vi hjälper till hela vägen från projektering till driftsättning – en nyckelfärdig installation alltså!

INSTALLATION AV SOLCELLSANLÄGGNING I LJUSDAL

Vi använder oss enbart av välrenommerade tillverkare av solceller, växelriktare och montagesystem vars produkter har långa garantitider! Allt för att du ska känna dig trygg med din investering i solpaneler.

Intressanta länkar
Nordiska klimatet perfekt för solceller
Rexels (en av våra leverantörer) sida om solenergi

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tel: 0650 54 34 12, Epost: info@sorensel.se