Solenergi & solceller

För att klara den globala klimatomställningen behöver vi öka andelen ren och förnybar el. Målet är att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. Även om intresset för solceller ökar i Sverige så utgör solel idag mindre än 1 % av den totala elproduktionen. Detta vill vi ändra på. Med hjälp av solen och solpaneler kan du göra taket på din fastighet eller en markanläggning till en möjlig inkomstkälla. Den el du själv inte förbrukar kan du enkelt sälja vidare. Vi hjälper dig hela vägen – från behovsanalys till driftsättning.

Sol – en förnyelsebar energikälla

Det finns tre förnyelsebara energikällor – sol, vind och vatten. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Hur funkar solceller?

Enkelt förklarat är solenergi resultatet av solstrålar som träffar solceller. Elen som bildas när solcellerna träffas omvandlas, via en växelriktare, till växelström som i sin tur kopplas in i fastighetens elcentral.

Varför solenergi och solceller?

Fördelar med solenergi
Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid. Solenergi ger heller inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

Lång livslängd
Solceller har lång livslängd och är i stort sett underhållsfria. Med tiden avtar effekten men även efter 25 år ligger den på 80 %. Den totala livslängden för solpaneler är över 30 år.

Mer kontroll över elpriset
Med egen elproduktion blir du mindre beroende av elprisets svängningar.

Tjäna pengar på din överskottsel
Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott till din elleverantör.

Statligt stöd
Du kan ansöka om statligt stöd eller ROT-avdrag vid installation av solceller.

Varför välja Sörens El?

Eftersom en solcellsanläggning är en stor investering med lång livslängd är det viktigt att välja en pålitlig och välkänd leverantör som dessutom kan erbjuda service och underhåll nära dig.

Sörens El är en lokal partner. Vi är återförsäljare av solcellsanläggningar där vi säkerställer att våra leverantörer kan leva upp till garantier med mera.

Styrkan med oss på Sörens El är vår lokala närvaro, vår långa erfarenhet och stabila ekonomi.
Vi finns nära våra kunder och kan sköta drift och underhåll av solpanelanläggningarna både idag, imorgon och om trettio år.

Vi tar ansvar för hela processen. Från projektering och kalkyler till färdig lösning, installerad och driftsatt. Allt vårt arbete utförs alltid av utbildade elinstallatörer.

Hjälp med finansiering

Vi på Sörens El kan erbjuda hjälp med finansiering av din solpanelsanläggning. Vi kan också hjälpa till med alla typer av investeringsunderlag. 

Länkar

För vilka?

Privatpersoner, fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar.

Solenergi genom solceller i Hudiksvall

Så här går processen till

Hembesök
Vi besöker fastigheten där solpanelerna ska monteras för att göra en besiktning och se hur förutsättningarna för solpaneler ser ut på din fastighet. Dessutom diskuterar vi behov, möjligheter och önskemål med dig som kund. 

Offert
Vi återkommer med en offert utifrån din fastighets förutsättningar och dina önskemål.

Anmälan till elnätet
Efter godkänd offert anmäler vi på Sörens El din anläggning till elnätsägaren.

Planering av installation
I samråd med dig som kund planerar vi för när och hur installation ska ske.

Montering och driftsättning
Under överenskommen vecka levererar, monterar och driftsätter vi en komplett anläggning. Vi hjälper dig som kund att installera en app där du kan följa din produktion dag för dag.

Färdiganmälan till elnätsägaren
Efter att installationen är klar gör vi på Sörens El en färdiganmälan till elnätsägaren.

Besiktning och godkännande
En tekniker från elnätsägaren besöker fastigheten, besiktigar och godkänner installationen. Dessutom byts elmätare.

Klart för start
Nu kan du börja producera din egen förnybara el och sälja det överskott du inte själv förbrukar.

Installation av solceller i Hudiksvall

Kontakta oss

Kontakta oss om du är intresserad av solenergi 

  Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Jon Johansson
  jon@sorensel.se
  Vxl: 0650-54 34 12
  Direkt: 0650- 366 31

  Jonas Winberg

   

  Simon Runesson

  Joel Selin

  Valter Lundgren

  Anders Bylin

  Samuel Knuth

  Stina Brink

  Stina Brink

  Lukas Holmsten

  Lukas Holmsten

  Kontakta oss

  Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig