Solenergi

Solen är en gratis energikälla, varför inte nyttja den? När du installerat solpaneler bli du mer obereoende av de stigande elpriserna som de senaste åren stigit med 7-8%. Dina solceller producerar en stor del av ditt elbehov på ditt eget tak.

Den el du inte själv hinner förbruka säljer du till din elleverantör och köper sedan tillbaka då du har behovet.
Sörens El installerar tillsammans med sina partners kompletta solcellsanläggningar helt anpassade efter ditt behov och efter din/dina byggnader. Vi hjälper till hela vägen från projektering till driftsättning – en nyckelfärdig installation alltså!

Vi använder oss enbarat av välrenommerade tillverkare av solceller, växelriktare och montagesystem vars produkter har långa garantitider! Allt för att du ska känna dig trygg med din investering i solpaneler.

Intressanta länkar
Nordiska klimatet perfekt för solceller
Rexels (en av våra leverantörer) sida om solenergi
Sitemap